Dentalna medicina

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

 

Nataša Todorović, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
- utorak i četvrtak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- petak: neparni mjesec - poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
             parni mjesec - prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
-radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/532 136

 

Danira Štimac, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
- utorak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- četvrtak - ordinacija Tounj: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- petak: neparni mjesec - poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
             parni mjesec - prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
-radna subota 2. u mjesecu od 7.00 do17.00 sati
• telefon: 047/522 231

 

Sanjin Rodić, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
-petak: neparni mjesec - prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
            parni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
- radna subota 4. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/522 231

 

Sanja Fabijan, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
- petak: neparni mjesec - prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
             parni mjesec - poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
-radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do17,00 sati
• telefon: 047/531 887

 

Ana Brozović, dentalni tehničar
Radno vrijeme:
- od ponedjeljka do petka: od 7.00 do14.30 sati
- radna subota 3. i 4. u mjesecu od 7.00 do 12.00 sati
• telefon: 047/532 136

 

Dubravka Ivanišević, dentalni tehničar
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
- utorak i četvrtak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- petak: neparni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
             parni mjesec – prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
-radna subota 3. i 4. u mjesecu od 7.00 do 12.00 sati
• telefon: 047/532 136

 

OŠTARIJE, Oštarije 227

 

Marinela Košenski, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak, srijeda i petak - prijepodnevna smjena od 07.00 do 14.30 sati
- utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
- radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/584 301

PLAŠKI, I. B. Mažuranić 3 / SABORSKO, Centar 97:Mirjana Vezmar, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
Ordinacija Plaški:
- ponedjeljak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
• utorak i petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/571 240

Ordinacija Saborsko:
- srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
- četvrtak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
• telefon: 047/571 199

 

JOSIPDOL, Ogulinska 10:Ana Marija Kratohvil, dr.med.dent
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sat
- utorak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- četvrtak - ordinacija Josipdol: prijepodnevna smjena od 7.00 do 10.00 sati
Ordinacija Plaški 11.00 do 14.30:
- petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
- radna subota 2. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati

• telefon: 047/202-184 (Josipdol), 047/571 240 (Plaški)

 

 

 

Naslovnica | Kontakt | O nama | Novosti | Galerija

© Izrada web-stranica: InfoStudio.hr