Opća medicina

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Karmen Krpan-Krizmanić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i četvrtak - poslijepodnevna smjena od 13.00 do19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
- utorak, srijeda i petak - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
- radna subota 2. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
- telefon: 047/531 683

Astra Malbaša-Pribanić, dr. med.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak i srijeda - poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
- utorak i četvrtak - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
- petak: neparni datum - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
parni datum – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
-radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/711 376

Sanja Vučković, dr. med. ( zamjena Marija Boban Vujnović, dr. med. )
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
• utorak i četvrtak - poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
-petak: parni datum - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
neparni datum – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
-radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do17.00 sati
• telefon: 047/531 822

TOUNJ, Linije 3b/OŠTARIJE, Oštarije 227:

Marijan Bilić, dr. med.
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda - poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
• utorak, četvrtak i petak - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
( ordinacija do stanke- dnevnog odmora radi u Oštarijama, a nakon stanke u Tounju )
• telefon Tounj: 047/563 243
• telefon Oštarije: 047/584 062

PLAŠKI, I. B. Mažuranić 3:

Tomislav Radočaj, dr. med.
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda - poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
• utorak, četvrtak i petak - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 3.u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/573 111

SABORSKO, Centar 97:

Senija Bilić, dr. med.
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda - poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
• utorak, četvrtak i petak - prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/571 199

Dnevni odmor u prijepodnevnoj smjeni je od 10.00 do 10.30 sati, a u poslijepodnevnoj od 16.00 do 16.30 sati.


 

 

Naslovnica | Kontakt | O nama | Novosti | Galerija

© Izrada web-stranica: InfoStudio.hr